E-mail

Offroad rijden over een “eigen weg”

Een weg aangeduid met een bordje ‘eigen weg’ is toegankelijk, maar kan door de eigenaar worden afgesloten. De eigenaar kan een particulier of een bedrijf zijn. Ook als er een hek of slagboom open staat, mag je deze weg betreden.

Eigen weg in principe toegankelijk

Een eigen weg is in Nederland in principe voor iedereen toegankelijk. Het betreden van andermans grond is namelijk toegestaan, behalve als de grond is afgesloten, er schade ontstaat, of door de eigenaar kenbaar wordt gemaakt dat het betreden verboden is, bijvoorbeeld door een bordje “verboden toegang voor onbevoegden”

bordje ‘eigen weg’

Het bordje “eigen weg” is eigenlijk een voorwaarde om te voorkomen dat de ‘eigen weg’ openbaar wordt. Dit is namelijk het geval als een weg minstens 30 jaar toegankelijk is geweest, of als de overheid 10 jaar lang onderhoud aan de weg heeft verzorgd, tenzij het bordje ‘eigen weg’ is geplaatst.

De ‘eigen weg’ mag dus bereden worden. De eigenaar mag je echter wel verzoeken het terrein te verlaten en kan je aansprakelijk stellen als er schade naar aanleiding van je betreding is geconstateerd.

Klik hier voor meer informatie over toegankelijkheid van onverharde wegen